.:Υπηρεσίες:.

Επαγγελματίες

 

 

 • Τήρηση και επίβλεψη λογιστηρίων με βιβλία Α΄ , Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • Οργάνωση λογιστηρίου επιχειρήσεων
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων
  • Φορολογίας Εισοδήματος
  • Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
  • Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
  • Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
  • Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών
  • Λοιπών Φορολογικών Αντικειμένων
 • Υπολογισμού φόρων με ακρίβεια και υπευθυνότητα
 • Μισθοδοσία Προσωπικού
 • Ιδρύσεις Α.Ε. , Ε.Π.Ε , Ο.Ε. , Ε.Ε. , Κοιν/ξιών , Ατομικών Επιχειρήσεων
 • Μεταβολές - Διακοπές - Εκκαθαρίσεις
 • Φορολογικοί συμβιβασμοί βάσει ευεργετικών διατάξεων
 • Υπαγωγή επιχειρήσεων σε αναπτυξιακούς νόμους , επιδοτήσεις νέων θέσεων εργασίας και επιδοτήσεις νέων ελεύθερων επαγγελματιών
 • Υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α και εισοδήματος μέσω INTERNET από το σύστημα TAXIS

 

Ιδιώτες

 

 

 • Σύνταξη και Υποβολή Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος
 • Υπολογισμός Φόρου με ακρίβεια
 • Σύνταξη και Υποβολή Δήλωσης Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
 • Υπολογισμοί Τεκμηριών Αγοράς και Βιωσιμότητας
 • Νόμιμη και Επικερδής Πρόβλεψη Τεκμηρίων - Φόρου